Thứ ba, 19/01/2021 - 11:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Cương

SƠ KẾT THI ĐUA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện kế hoạch số 1007/KH-GDĐT ngày 30/9/2019 của Phòng giáo dục đào tạo TP Thái Nguyên về công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 trường THCS Tân Cương báo cáo công tác triển khai và thực hiện cụ thể như sau:

BÁO CÁO

Về việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vân động trong

cán bộ giáo viên, nhân viên trường THCS Tân Cương đợt thi đua thứ nhất

Năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch số 1007/KH-GDĐT ngày 30/9/2019 của Phòng giáo dục đào tạo TP Thái Nguyên về công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 trường THCS Tân Cương báo cáo công tác triển khai và thực hiện cụ thể như sau:

1. Về việc triển khai thực hiện:

- Trường THCS Tân Cương đã phối hợp với Công đoàn nhà trường kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vân động trong cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020. Với các nội dung:

+ Tiếp tục đầy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể CBGV, NV. Trọng tâm là các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”; “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; thực hiện “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng cơ quan văn hóa”

- Chỉ tiêu:

+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có nội dung đăng ký và thực hiện tốt các nội dung cuộc vân động “Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hiện nghiêm túc cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

+ 100% giáo viên và học sinh thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đảm bảo nhà trường xanh - sạch - đẹp - thân thiện.

- Tổ chức phát động, triển khai thực hiện kế hoạch tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

+ Phát động thi đua tới toàn thể CB, GV, NV, Phát động thi đua chia làm 2 đợt. Đợt 1: Từ 1/8/2019 đến 31/12/2019; Đợt 2: Từ 06/01/2020 đến 21/5/2020.

+ Tổ chức cho CB,GV,NV ký cam kết thực hiện các cuộc vận động theo quy định của Phòng GDĐT – Liên đoàn LĐ thành phố Thái Nguyên.

+ Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng CB,GV,NV có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua. Đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.

2. Kết quả thực hiện đợt thi đua thứ nhất:

- Đợt thi đua thứ nhất từ 01/8/2019 đến 31/12/2019, trong đợt thi đua thứ nhất CB,GV, NV trường THCS Tân Cương đã tích cực hưởng ứng và thu được kết quả như sau:

- Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và phát động tới toàn thể CB,GV, NV. 100% CB,GV,NV đã ký cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động theo quy định của Phòng GDĐT – Liên đoàn LĐ thành phố Thái Nguyên.

- Hàng tháng Ban chỉ đạo phát động thi đua theo chủ để của tháng, có tuyên truyền bằng băng zôn và qua buổi họp hội đồng sư phạm các tháng:

+ Tháng 9/2019: “Kỷ niệm Quốc khánh 2/9”; “Chào mừng năm học mới”; “Nhiệt liệt hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

+ Tháng 10/2019: “Thi đua lập thành tích chào mừng thành lập thành phố Thái Nguyên 19/10”; Kỷ niệm ngày PNVN 20/10.

+ Tháng 11/2019: Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày NGVN 20/11.

+ Tháng 12/2019: Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12

+ Tháng 01/2020: Kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên 9/1; “Mừng Đảng, mừng Xuân 2020”.

- Kết thúc đợt thi đua thứ nhất nhà trường đã thu được kết quả như sau:

+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có nội dung đăng ký và thực hiện tốt các nội dung cuộc vân động “Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hiện nghiêm túc cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

+ 100% giáo viên và học sinh thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đảm bảo nhà trường xanh - sạch - đẹp - thân thiện.

 

3. Phương hướng thực hiện đợt thi đua thứ hai: từ 06/01/2020 đến 21/5/2020

- Ban chỉ đạo tiếp tục phát động đợt thi đua thứ hai, hàng tháng tuyên truyền bằng băng zôn, khẩu hiệu.

+ Tháng 02/2020: “Chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2”

+ Tháng 3/2020: “Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3”; “Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3”.

+ Tháng 4/2020: “Kỷ niệm ngày giải phóng Miền nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5”.

+ Tháng 5/2020: “Tháng công nhân”; “ Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5”.

- Ban chỉ đạo thường xuyên động viên, đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua. Sơ kết, tổng kết đúng kế hoạch:

+ Tổng kết phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, báo cáo phòng GDĐT vào tháng 5/2020

+ Đánh giá, xếp loại thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, nộp kết quả về Phòng GDĐT thành phố.

+ Bình xét đoàn viên thực hiện tốt thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, báo cáo Công đoàn giáo dục TP vào tháng 5/2020.

+ Tổng kết thực hiện các phong trào “Dạy tốt – Học tốt”, thực hiện “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” vào tháng 5/2020.

- Tổ chức tổng kết và trao thưởng cho CB,GV, NV có thành tích xuất sắc trong đợt trong các phong trào thi đua năm học 2029-2020 vào tháng 5/2020.

 

BAN THI ĐUA

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 37
Tháng 01 : 269
Năm 2021 : 269